Bilgisayar destekli modelleme yardımıyla Al 2024-T3 alaşımlı plakanın kompozit yama ile yapıştırmalı tamiri

➥ YÜKSEK LİSANS TEZİ / MASTER’S THESIS

U. Soy, Bilgisayar destekli modelleme yardımıyla Al 2024-T3 alaşımlı plakanın kompozit yama ile yapıştırmalı tamiri / The finite element analysis of bonded repair with composite patch, 101 sayfa, Türkçe, Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 167979, Danışman: Prof. Dr. Fehim Fındık, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 2005.
[PDF İndir]

➥ ÖZET

Bu çalışmada tek taraflı yamalı yapının zorlama davranışı incelenmiştir. Grafit/epoksi yama ile yapıştırma tekniği kullanılarak tamir edilmiş Alüminyum (Al-2024 T3) tabaka çekme ve eğme altında davranışları incelenmiştir. Bunun için üç boyutlu ANSYS sonlu elemanlar model analizi yapılmış ve daha önce yapılan deneysel çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Zorlama değerleriyle ilgili yapılan tahmin ve ölçümlerde, çekme yükleriyle tahminlerin doğruluğunun ortaya çıktığı ve uyum içinde olduğu görülmektedir.

➥ ABSTRACT

In this thesis, strain monitoring was studied in a single sided patched structure. An aluminium (Al-2024 T3) substrate, repaired with a graphite/epoxy patch, is considered under tension and curving. The predictions of the present analysis are verified against those obtained by a three- dimensional ANSYS FE model and compared previous the experimental measurements. The measured and predicted strain values are in agreement, verifying the accuracy of the predicted tensile loads.