Tezler

➥ DOKTORA TEZİ / PhD, DOCTORAL THESIS

U. Soy, SiC/B4C takviyeli metal matriks kompozit üretimi ve mekanik özelliklerinin incelenmesi / Manufacturing of SiC/B4C reinforced metal matrix composites and investigation of mechanical properties, 296 sayfa, Türkçe, Doktora Tezi, YÖK Tez No: 245239, Danışman: Doç. Dr. Adem Demir, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sakarya, 2009.
[Özet]  [PDF İndir]

➥ YÜKSEK LİSANS TEZİ / MASTER’S THESIS

U. Soy, Bilgisayar destekli modelleme yardımıyla Al 2024-T3 alaşımlı plakanın kompozit yama ile yapıştırmalı tamiri / The finite element analysis of bonded repair with composite patch, 101 sayfa, Türkçe, Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 167979, Danışman: Prof. Dr. Fehim Fındık, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 2005.
[Özet]  [PDF İndir]

➥ LİSANS BİTİRME TEZİ / UNDERGRADUATE THESIS

U.Soy, Plastiklerin geri gazanımı ve geri dönüşümün PA 66’nın özelliklerine etkisi / Recycling of plastics and the effect of recycling on the properties of PA 66, 149 sayfa, Türkçe, Lisans Bitirme Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ünal, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 2001.
[Özet]  [PDF İndir]