Yeni Bir Mühendislik Termoplastiği: Sindiotaktik Polistiren

➥ ÖZET

Yeni Bir Mühendislik Termoplastiği: Sindiotaktik Polistiren
Anahtar Kelimeler: Sindiotaktik Polistiren
Kaynak Gösterimi: H.Unal, U.Soy, “Yeni Bir Mühendislik Termoplastiği: Sindiotaktik Polistiren”, PAGEV Plastik Dergisi 54, 54-57 pp., 2001.
[PDF İndir]

➥ ABSTRACT

Yeni Bir Mühendislik Termoplastiği: Sindiotaktik Polistiren
Keywords: Sindiotaktik Polistiren
Cite this article: H.Unal, U.Soy, “Yeni Bir Mühendislik Termoplastiği: Sindiotaktik Polistiren”, PAGEV Plastik Dergisi 54, 54-57 pp., 2001.
[PDF Download]