Sürtünme Kaynak Yöntemi

➥ ÖZET

Ark kaynak yönetimi alın yakma veya direnç kaynak yöntemi gibi eritme kaynak yöntemi ile kaynatılması güç olan metaller ile bu metallerin alaşımları kendi aralarında sürtünme kaynak yöntemi ile kolayca kaynatılabilirler. Farklı metallerin kaynağı fiziksel özellikleri ve kimyasal kompozisyonları nedeniyle eritme kaynak yöntemleri kullanılarak birleştirilmeleri hemen, hemen imkansız gibidir. Farklı metal ve alaşımlarının kaynağına mühendislik uygulamalarında ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı gidermek amacı ile yapılan çalışmalar sonucunda sürtünme kaynak yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem eritme kaynak yöntemi değildir. Kaynatma sırasında erime olmadığından katılaşmada olmamaktadır. Dolayısıyla katılaşma sırasında oluşabilecek kristal yapı farklılaşması erimiş metal içerisinde yabancı madde kalma riski ve katılaşma hızına bağlı olarak meydana gelebilecek çatlamalar sürtünme kaynak yönteminde görülmez. Sürtünme kaynağında yüzeyler arasındaki difüzyonun iyi olması için sürtünme kaynak parametrelerinin iyi tayin edilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sürtünme Kaynağı
Kaynak Gösterimi: A.Dede, S.Aslanlar, U.Soy, “Sürtünme Kaynak Yöntemi”, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6-1, 7-12 pp., 2002
[PDF İndir]

➥ ABSTRACT

The friction welding method can be applied to the metals and their alloys which cannot be easily welded by are welding, butt welding and resistance welding. The different type metals cannot be welded completely by using fusion welding methods due to their different physical and chemical properties. However, the welding and joining of different type metals and alloys are required in engineering applications. The friction welding method was investigated in order to reply these necessities. Indeed, this is not a fusion welding method, not only melting , but also solidification are observed. Therefore , possible crystal structure differentiation during solidificatiton, impurity formation in molten metal matrix and crack formation possibility with respect to solidification rate cannot be seen in friction welding. Friction welding parameters should be well – determined in order to obtain a successfull welding.
Keywords: Friction Welding
Cite this article: A.Dede, S.Aslanlar, U.Soy, “Sürtünme Kaynak Yöntemi”, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6-1, 7-12 pp., 2002
[PDF Download]