Stress Analysis of Corner Welding Joints of a Martensitic Stainless Steel

➥ ÖZET

Bu çalışmada köşe kaynağındaki gerilme analizi incelenmiştir. İlaveten köşe kaynağının diğer bir uygulaması olan T kaynağı analizi de araştırılmıştır. Kaynak ağzındaki gerilme ve bu gerilmenin kaynak bölgesine etkisi incelenmiş ve ideal duruma yaklaşımı da araştırılmıştır. Deneyde malzeme olarak martenzitik paslanmaz çelik seçilmiştir. Analiz için sonlu elemanlar metodu ve program olarak ANSYS 7.0 CAE yazılımı kullanılmıştır. Sonuçlar grafiklerde gösterilmiş ve kritik durumlar da tanımlanmıştır. Alt kaynak ayağındaki gerilme değeri üst ayak da oluşan gerilme değerinden daha fazla oluşmuştur. Yüksek gerilimler çok küçük mesafeler aralığında azalabilir. Beklenen kayma gerilmesi değerlerinin genel sonuçlarına göre minimum gerilme değerleri, 450 kaynak ağzı aralığı durumunda kaynak bölgesinin alt kısmında oluşmuştur.
Anahtar Kelimeler: Paslanmaz çelik; Gerilme; Bağlantı; Kaynak; Sonlu Elemanlar Metodu
Kaynak Gösterimi: F.Findik, U.Soy, “Stress Analysis of Corner Welding Joints of a Martensitic Stainless Steel”, Journal of Science and Engineering 3-1, 25-39 pp., 2009.
[PDF İndir]

➥ ABSTRACT

In this study, analysis in corner welding is aimed. In addition, T-welding (which is the other application of corner welding) is also examined. In this work, stress in welding notch and their effects on welding area are examined and the approach for the ideal case is also investigated. Marthensitic stainless steel is selected as a material in the experiment. For the analysis, finite element method is used and ANSYS 7.0 CAE Software program is also employed. Results are shown in graphs and critical cases are also defined. Stress value in welding root formed more than the stress in the upper foot tip. The big stresses can reduce the lower values within very small distance. According to all results except shear stress, minimum stress values formed in the root of welding in case of opening a welding mouth of 450.
Keywords: Stainless Steel; Stress; Joining; Welding; Finite Element Method
Cite this article: F.Findik, U.Soy, “Stress Analysis of Corner Welding Joints of a Martensitic Stainless Steel”, Journal of Science and Engineering 3-1, 25-39 pp., 2009.
[PDF Download]