Sıvı Metal İnfiltrasyonu

➥ ÖZET

Sıvı metal infiltrasyonu, metal matriks kompozit malzemelerin üretiminde sıklıkla tercih edilen sıvı faz üretim yöntemidir. Basınçsız, vakumlu, gaz basınçlı, basınçlı döküm ve sıkıştırmalı döküm gibi çeşitli uygulamaları bulunmaktadır. Sıvı metal infiltrasyonu, ön şekillendirilmiş gözenekli seramik yapılara (preform) basınçlı/basınçsız veya vakumlu bir ortamda sıvı matriks alaşımının emdirilmesi şeklinde uygulanır. Bu yöntemde kullanılan gözenekli seramik preformlar; replika (kopyalama), faz yok etme ve reaksiyon yöntemleri kullanılarak elde edilir ve daha sonra içerisine sıvı metal infiltre edilerek metal matriks kompozitler üretilmiş olur. Bu çalışmada, çeşitli sıvı metal infiltrayon uygulamaları, infiltrayon parametreleri ve matrikstakviye fazı arasında karşılaşılan ıslatma problemi ele alınmıştır
Anahtar Kelimeler: İnfiltrasyon, Metal Matriks Kompozit, Seramik Preform, Islatabilirlik
Kaynak Gösterimi: U.Soy, “Sıvı Metal İnfiltrasyonu”, Metal Dünyası Dergisi 206, 131-134 pp., 2010.
[PDF İndir]

➥ ABSTRACT

Liquid metal infiltration is a liquid-phase manufacturing method, which frequently used in fabrication of metal matrix composites. There are different applications for liquid metal infiltration such as mechanic pressurized, vacuumed, gas pressurized, pressure die casting and squeeze casting. In liquid metal infiltration, liquid metal or its alloy injects to ceramic foam in various for pressurized, pressureless or vacuumed infiltration. Ceramic foam can be fabricated with replica, sacrificial template and reaction techniques, and after, liquid metal infiltrates into ceramic foam, as a result, metal matrix composites are manufactured. In this study, liquid metal applications, infiltration parameters and wettability between matrix and reinforcement were investigated.
Keywords: Infiltration, Metal Matrix Composite, Porous Ceramic Foam, Wettability
Cite this article: U.Soy, “Sıvı Metal İnfiltrasyonu”, Metal Dünyası Dergisi 206, 131-134 pp., 2010.
[PDF Download]