Seramik Yüzeylerin Akımsız Nikel Kaplama Yöntemi ile Kaplanması

➥ ÖZET

Akımsız nikel kaplama; çözeltideki indirgeciyi bir etken tarafından nikel iyonlarının malzeme üzerine kaplanmasıdır. Bu işlem kaplamaya uygun katalitik bir yüzey üzerinde gerçekleşir. Akımsız nikel kaplama birçok avantajı bünyesinde barındırır. Metal matriks kompozit malzemelerde matriks alaşımları ve takviye malzemesi arasındaki ıslatmaya olanak sağlaması, yüksek korozyon ve aşınma direncine olanak vermesi akımsız nikel kaplamanın yaygın kullanımının ana sebeplerindendir. Bu çalışmada seramik yüzeylerin akımsız nikel kaplanması, işlem basamakları ve deneysel uygulamalar irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Seramik, Yüzey, Akımsız, Kaplama, Nikel, Islatma
Kaynak Gösterimi: U.Soy, “Seramik Yüzeylerin Akımsız Nikel Kaplama Yöntemi ile Kaplanması”, Metal Dünyası Dergisi 211, 160-163 pp., 2010.
[PDF İndir]

➥ ABSTRACT

Electroless nickel plating is a selective deposition plating process in which nickel ions are reduced to a metallic coating by a reducing agent in solution. Plating takes place only on a suitable catalytic surface. Electroless nickel plating offers a number of advantages over electroplating. Good wettability between matrix alloys and reinforcement materials for metal matrix composites, high corrosion and wear resistance are the major reasons for the widespread use of electroless nickel deposits. In this study, electroless nickel coating of ceramics surface, process steps and experimental application were investigated.
Keywords: Ceramic, Interface, Electroless, Coating, Nickel, Wetting
Cite this article: U.Soy, “Seramik Yüzeylerin Akımsız Nikel Kaplama Yöntemi ile Kaplanması”, Metal Dünyası Dergisi 211, 160-163 pp., 2010.
[PDF Download]