Polimerik Replika Yöntemi ile Seramik Köpük Üretimi

➥ ÖZET

Bu çalışmada, seramik köpüklerin üretilmesinde kullanılan polimerik replika yöntemi (kopyalama) ve uygulama aşamaları ele alınmıştır. Seramik köpükler, kompozit malzemelerin üretilmesinde gözenekli iskelet yapısı, katalizörlerde, kromatografi uygulamalarında, hava veya su iklimlendirmelerinde, ısı eşanjörlerinde, akvaryumlar için su filtreleri ile metal dökümlerde filtrelendirme olarak kullanılmaktadır. Silisyum karbür, alümina, bor karbür, titanyum karbür, silisyum nitrür ve zirkonya gibi seramik karakterli elementler polimerik replika yöntemi ile köpük şeklinde üretilebilirler. Seramik köpüklerin üretilmesinde polimerik replika yönteminin tercih edilmesinin nedenleri arasında, ayarlanabilir gözenek dağılımı, homojen gözenek morfolojisi, kanalların açık-kapalı olması, gözeneklerin eşit ölçülerde üretilmesi ve polimerik şablonun olduğu gibi kopyalanması bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Replika yöntemi, kopyalama, seramik köpük, seramik filtre, polimer sünger, kompozit
Kaynak Gösterimi: U.Soy, “Polimerik Replika Yöntemi ile Seramik Köpük Üretimi”, Metal Dünyası Dergisi 213, 102-105 pp., 2011.
[PDF İndir]

➥ ABSTRACT

In this study, it was investigated in production of ceramic foam using polymeric replication method and evaluated application steps. Ceramic foams use to porous reinforcement scaffold for composite manufacturing, as catalysts, in chromatography applications, for air or water conditioning, as heat exchanger and filter for metal melts or aquarium water. Ceramic elements as silicon carbide, aluminum oxide, boron carbide, titanium carbide, silicon nitride and zirconium can be produced by using polymeric replica method in the form of foam. Among the reasons of preferring replication method for ceramic foam production, there are controllable pore distribution, homogenous pore morphology, open or close pores, equally pore dimension, and reproducibility of polymeric template.
Keywords: Replica method, replication, ceramic foam, ceramic filter, polymer foam, composite
Cite this article: U.Soy, “Polimerik Replika Yöntemi ile Seramik Köpük Üretimi”, Metal Dünyası Dergisi 213, 102-105 pp., 2011.
[PDF Download]