Metal Matriks Kompozitlerin Üretim Yöntemleri

➥ ÖZET

Bu çalışmada, metal matriks kompozit malzemelerin üretim yöntemleri ele alınmıştır. Üretim yöntemleri, metal matriks kompozit malzemelerin mekanik, fiziksel ve tribolojik özelliklerini belirlemede temel rol oynar. Yaygın olarak kullanılan üretim yöntemleri; toz metalurjisi, difüzyonla bağlama, sıvı metal infiltrasyonu ve vorteks (karıştırmalı) döküm yöntemleridir. Bu kompozitlerde matriks olarak kullanılan metal alaşımları arasında alüminyum, titanyum, magnezyum ve bakır bulunmaktadır. En yaygın kullanılan takviye elemanları ise silisyum karbür, bor karbür, alümina, titanyum borür, bor ve grafittir.
Anahtar Kelimeler: Metal matriks kompozitler, üretim yöntemleri, matriks, takviye
Kaynak Gösterimi: U.Soy, “Metal Matriks Kompozitlerin Üretim Yöntemleri”, Metal Dünyası Dergisi 212, 116-119 pp., 2011
[PDF İndir]

➥ ABSTRACT

In this study, it was evaluated the manufacturing methods of metal matrix composites. Manufacturing methods result fundamental about metal matrix composite, to determinate their mechanical, physical and tribological properties. Manufacturing processes commonly used include powder metallurgy, diffusion bonding, liquid metal infiltration, and stir casting. Among the most metal alloys used as a matrix in this composite, there are aluminum, titanium, magnesium and copper. The common reinforcement elements are silicon carbide, boron carbide, alumina, titanium boride, boron and graphite.
Keywords: Metal matrix composites, manufacturing methods, matrix, reinforcement
Cite this article: U.Soy, “Metal Matriks Kompozitlerin Üretim Yöntemleri”, Metal Dünyası Dergisi 212, 116-119 pp., 2011
[PDF Download]