Metal Matriks Kompozit Malzemeler

➥ ÖZET

Metal Matriks Kompozit (MMK) malzemeler; ana faz› metal olmak şartıyla en az iki ya da daha fazla farklı› malzemenin çeşitli yöntemler ile mekanik veya metalürjik olarak birbirine bağlanması sonucu oluşan malzemelerdir. Bu kompozitlerde ana faz olarak alüminyum, magnezyum, titanyum ve bakır gibi metal ya da alaşımları, takviye fazı olarak ise partikül, sürekli/ süreksiz fiber veya visker forma sahip seramik gibi sert malzemeler kullanılır. MMK malzeme sistemlerinde, takviye elamanlarının konsantrasyonu genellikle %10 ile %60 aralığında değişmektedir. MMK malzemelerde kullanılan sürekli fiber malzemeler; karbon, silisyum karbür, bor, alüminyum oksit ve refrakter metallerdir. Süreksiz takviye elamanlarının başlıca olanları, silisyum karbür viskerler, alüminyum oksit veya karbonun dilimlenmiş fiber formları, partikül şekline sahip silisyum karbür, alüminyum oksit, bor karbür ve silisyum nitrürdür. Metal veya alaşımları ile takviye elamanlarının ideal kombinasyonu ve parametrelerin optimizasyonunun yapılması sonucunda metal matriks kompozit malzemelerin mekanik, fiziksel ve tribolojik gibi birçok özelliği iyileştirilebilir. Bu çalışmada, metal matriks kompozit malzemelerde kullanılan matriks ve takviye elemanlar›, üretim yöntemleri, avantaj ve dezavantajlar› ile kullanım alanlar› detaylandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Metal Matriks Kompozit Malzemeler
Kaynak Gösterimi: U.Soy, “Metal Matriks Kompozit Malzemeler”, Metal & Makina Dergisi 181, 292-295 pp., 2010.
[PDF İndir]

➥ ABSTRACT

Metal Matrix Composite Materials
Keywords: Metal Matrix Composite Materials
Cite this article: U.Soy, “Metal Matriks Kompozit Malzemeler”, Metal & Makina Dergisi 181, 292-295 pp., 2010.
[PDF Download]