Geçmişten Günümüze Kaynak Simülatörleri

➥ ÖZET

Kaynak, imalat sektöründe yaygın olarak kullanılan birleştirme yöntemlerinden biridir. Kaynaklı birleştirme yöntemlerini gerçekleştiren kaynak operatörünün uygulama becerisi, kaynak kalitesine doğrudan etki eder. Dolayısı ile kaynak operatörünün yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip olması gerekmektedir. Bu süreç uzun zaman alır ve pahalıdır. Kaynak operatörlerinin uygulamalı eğitimlerinin yanı sıra, son yıllarda simülatörler de kullanılmaktadır. Simülatörlerin kullanılması ile malzeme, enerji, zaman, iş kazaları vb azalması ile maliyetler düşürülmektedir. Bu çalışmada geçmişten günümüze kaynak simülatörleri tanıtılmış ve çalışma prensipleri açıklanmıştır
Anahtar Kelimeler: Kaynak simülatörü, kaynakçı eğitimi, sanal eğitim, sanal gerçeklik
Kaynak Gösterimi: C.Oz, F.Findik, O.Iyibilgin, U.Soy, Y.Kiyan, S.Serttas, K.Ayar, S.Uslu, Y.Yasar, “Geçmişten Günümüze Kaynak Simülatörleri”, Metal Dünyası Dergisi 201, 108-111 pp., 2010.
[PDF İndir]

➥ ABSTRACT

Training of a welding operator, having a technical knowledge and skill, takes a long time and this process is expensive. The first step for welding is to Welder’s training metallic parts via welding seams in order to develop his hand skills parallel to his technological knowledge. The cost of the used training parts is high and this process is always repeated. Within the direction of these factors and plan, it is considered to do the first step of the education for welding hand skill via simulation. In this study, welding simulator is introduced, working principle of the system is explained and performance analysis is investigated.
Keywords: Welding simulator, virtual training, technical education, performance analysis
Cite this article: C.Oz, F.Findik, O.Iyibilgin, U.Soy, Y.Kiyan, S.Serttas, K.Ayar, S.Uslu, Y.Yasar, “Geçmişten Günümüze Kaynak Simülatörleri”, Metal Dünyası Dergisi 201, 108-111 pp., 2010.
[PDF Download]