Üniversite Destekli Projeler

➥ ÜNİVERSİTE DESTEKLİ PROJELER

[1] Findik, F., Soy U., Yetgin, S.H., Gökkurt, T., Yıldırım, F., Nano-kil Takviyeli Geri Dönüşümlü Polipropilen Kompozitlerin Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje No: 2014-09-08-001, Araştırmacı, 2014-2016

[2] Hızıroğlu, M., Ersoy, A.Y., Soy U., Gurler, G., Sakarya İlinin Ar-Ge ve İnovasyon Potansiyelinin Araştırılması, Sakarya Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje No: 2014-13-00-003, Araştırmacı, 2014-2016

[3] Soy, U., Demir, A., Findik, F., Caliskan, M., Replika Yöntemi ile Köpük Üretimi ve Polimer İnfiltrasyonu, Sakarya Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje No: 2012-05-06-015, Proje Yürütücüsü, 2012-2014

[4] Caliskan, M., Soyhan, H. S., Akinci, A., Soy, U., Kavramsal “Vakum Motoru” Sisteminin Bilgisayar Destekli Modellenmesi, Sakarya Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje No: 2012-09-06-001, Araştırmacı, 2012-2014

[5] Soy, U., Yaşar, Y., Sanal Kaynak Simülatörü için Optimum Ark Kaynak Parametrelerinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje No: 2011-50-01-039, Proje Yürütücüsü, 2011-2012

[6] Çalışkan, M., Fındık, F., Soy, U., Araç Çarpışma Testlerinin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi, Sakarya Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje No: 2005/18, Araştırmacı, 2005-2007

[7] Altınkök, N., Fındık, F., Soy, U., Güngör, K., Çeşitli Kaynak Yöntemlerinin Uygulanması ve Modellenmesi, Sakarya Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje No: 2007.22.07.001, Araştırmacı, 2007-2009

[8] Demir, A., Soy, U., SiC/B4C Takviyeli Metal Matriks Kompozit Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje No: 2007.50.02.001, Araştırmacı,  2007-2009

[9] Tatlı, Z., Fındık, F., Sarıbıyık, M., Soy, U., Çağdak, F., Çelik Konstrüksiyonlarda Farklı Bağlantı Şekillerinin Mukavemete Etkilerinin İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje No: 2002/49, Araştırmacı, 2002-2005.