KOSGEB Destekli Projeler

➥ KOSGEB DESTEKLİ PROJELER

[1] Soy, U. “Nano Kil/SiC Seramik Köpük Yapılı Emisyon Azaltıcı Egzoz Filtre Geliştirilmesi” KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı, Proje Yürütücüsü, 20015-2018.