Ekstraktif Metalurji

➥ Dersin Kodu: MEM 310

➥ Dersin Türü: Zorunlu Lisans Dersi

➥ Dersin Yarıyılı: 6

➥ T+U Saati: 3+1

➥ Dersin Kredisi: 4

➥ Ders AKTS: 5

➥ Ölçme: 1 Vize, 1. Kısa Sınav (5.hafta), 2. Kısa Sınav (11.hafta), Ödev, 1 Final

➥ EBS Sistemi: Ders içeriği ve diğer bilgiler için tıklayınız

➥ Ödev Taslağı: Taslağı indirmek için tıklayınız

➥ Ödevler

Ödev 1. Ödev teslim tarihi: sınıfta ilan edilecek

Aşağıdaki ödev konularını tek bir ödev olarak hazırlayıp, şeffaf föye yerleştirerek derste ilan edilen tarihte teslim ediniz.

Ödeve kapak ekleyip kapağa öğrenci bilgilerinizi yazmayı unutmayınız.

1. Türkiye haritasını A4 kağıdına el ile çizerek önemli maden yataklarını bölgesel olarak gösteriniz. (Örnek 📌 Doğu Karadeniz (Bakır)

2. Türkiye haritasını A4 kağıdına el ile çizerek demir çelik endüstrisindeki önemli kuruluşları harita üzerinde gösteriniz ve yazınız. (Örnek 📌 İskenderun Demir Çelik A.Ş. (MERSİN)

3. Periyodik tabloyu A4 kağıdına el ile çizerek ilgili alanları doldurunuz.

4. Önemli demir cevherlerini yazarak her birini ayrı ayrı tanıtınız.

5. MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) kurumunu kompozisyon şeklinde tanıtınız. (Kuruluşu, görevleri, hizmet alanları ve araştırmaları, projeler vs.)

       

➥ Ders Notu *

[1] Ekstraktif Metalurji Ders Notları
Uğur Soy, Sayfa Sayısı 43, Yıl 2020
.pdf formatında indirmek için tıklayınız

➥ Ders Kitabı

[1] Ekstraktif Metalurji Prensipleri – Kısım 1
Fuat Yavuz BOR, İTÜ Yayını, Sayı 1079, Sayfa Sayısı 192, Yıl 1985

[2] Ekstraktif Metalurji Prensipleri – Kısım 2

Fuat Yavuz BOR, İTÜ Yayını, Sayı 1389, Sayfa Sayısı 394, Yıl 1989

[3] Ekstraktif Metalurji
Ali Osman Aydın, İTÜ Yayını, Sayı 77, Sayfa Sayısı 165, Yıl 1990

[4] Slayt Ders Notları
SABİS Ssiteminde Dokümanlar’da paylaşılacaktır.

➥ Ekstraktif Metalurji Öz Hazırlık Notları

[1] Ekstraktif Metalurji Ön Hazırlık Notları – 1.Kısım , 93 Sayfa
.pdf formatında indirmek için tıklayınız

➥ Yardımcı Kaynaklar

Ekstraktif Metalurji, Ders Sunumu, 100 sayfa,  Halil Arık
.pdf formatında indirmek için tıklayınız

Kimyasal Metalurji, Ders Sunumu, 285 sayfa
.pdf formatında indirmek için tıklayınız 

Stokiometrik Prensipler, Ders Sunumu, 60 sayfa
.pdf formatında indirmek için tıklayınız

Metal Üretim Teknikleri, Ders Sunumu, 24 sayfa, Fehmi Nair, Afşın Alper Cerit
.pdf formatında indirmek için tıklayınız 

Metalurji, Ders Sunumu, 61 sayfa, Murat Erdemoğlu
.pdf formatında indirmek için tıklayınız 

Hidrometalurji, Ders Sunumu, 93 sayfa, Prof. Dr. Ahmet Alp
.pdf formatında indirmek için tıklayınız 

Ekstraction Metallurgy, Ders Sunumu, 123 sayfa, İngilizce, C. B. Perry
.pdf formatında indirmek için tıklayınız 

➥ Türkiye Maden Yatakları Haritası

Türkiye haritasını çiziniz, önemli maden yataklarını harita üzerinde gösteriniz.

Maden haritalarını görüntülemek için tıklayınız

Boş Türkiye haritası için tıklayınız

➥ Dünya Maden Yatakları Haritası

Haritayı görüntülemek için tıklayınız

➥ Periyodik Tablo

Online periyodik tablo için tıklayınız
Periyodik tablo resmi için tıklayınız

➥ MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü)

MTA internet sitesini ziyaret etmek için tıklayınız

➥ DPT (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)

DPT internet sitesini ziyaret etmek için tıklayınız

➥ BOREN (Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü)

BOREN internet sitesini ziyaret etmek için tıklayınız